ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6605200001 น้ำประปาเป็นสีเหลือง
ยุติแล้ว
2023-05-20
6604250001 ปล่อยน้ำซักผ้ามาบ้านข้างเคียง
ยุติแล้ว
2023-04-25
6602070001 มีการทิ้งสี ทาบ้านลงท่อระบายน้ำ
ยุติแล้ว
2023-02-07
6512030001 เผาขยะรอบ3
ยุติแล้ว
2022-12-03
6509300001 ชุมชนตรงวัดกลาง
ยุติแล้ว
2022-09-30
6509220002 เพิ่มเติมค่าน้ำค่าขยะ
ยุติแล้ว
2022-09-22
6509220001 ค่าน้ำ ค่าขยะ
ยุติแล้ว
2022-09-22
6509210001 เผาขยะรอบ2
ยุติแล้ว
2022-09-21
6504260001 น้ำบาดาลขุ่น ใช้ไม่ได้
ยุติแล้ว
2022-04-26
6503060001 ถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่
ยุติแล้ว
2022-03-06
6410310001 ถนนชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่
ยุติแล้ว
2021-10-31
6407100001 ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
ยุติแล้ว
2021-07-10
6405140001 พื่นที่เสี่งโควิด
ยุติแล้ว
2021-05-14
6304170002 สอบถามค่าประกันมิตเตอร์ปะปา
ยุติแล้ว
2020-04-17
6304170001 สอบถามค่าประกันมิตเตอร์ปะปา
ยุติแล้ว
2020-04-17
6208230001 ถนนชำรุด
ยุติแล้ว
2019-08-23
6204190001 เก็บขยะไม่หมดถัง
ยุติแล้ว
2019-04-19
6104300001 สะพานในซอยปู่แคล้วอุทิศ
ยุติแล้ว
2018-04-30
6102070001 ขอทราบเบอร์ติดต่อค่ะ
ยุติแล้ว
2018-02-07
6010160001 สะพานในซอยบ้านกลาง
ยุติแล้ว
2017-10-16
6008040001 ถนนชำรุด
ยุติแล้ว
2017-08-04
6007130001 วันนี้ก็ยังโทรไม่ได้
ยุติแล้ว
2017-07-13
6006040001 เบอร์โทรศัพท์ที่ อบต. ไม่สามารถติดต่อได้
ยุติแล้ว
2017-06-04
5902260001 การเผาตอซังฟางข้าวของเกษตรกร
ยุติแล้ว
2016-02-26
5901030002 ฝุ่นละอองการก่อสร้างถนนแยกถนนพุทธมณฑลสายแปด
ยุติแล้ว
2016-01-03
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
505,657     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม